MS Gunnar K – 38,65m Snurper/Snurrevadfartøy for Kristoffersen Fiskebåt AS

Naval Consult har inngått avtale med Larsnes Mek. Verksted om leveranse av design, tegninger og skipstekniske beregninger for en snurper/snurrevadfartøy til rederiet Kristoffersen Fiskebåt AS på Myre. Nybygget blir verftets bnr. 60 og skal overleveres i Desember 2017.

Les mer …

Ny daglig leder

Erlend Hagen er ansatt som ny daglig leder i Naval Consult AS! Hagen kommer fra stillingen som contract manager i Rolls Royce Marine.

Les mer …

Nordhavet – 38,65m Snurper/Snurrevadfartøy for Arvesen AS

Naval Consult har inngått avtale med Larsnes Mek. Verksted om leveranse av design, tegninger og skipstekniske beregninger for en snurper/snurrevadfartøy til rederiet Arvesen AS på Engenes. Nybygget blir verftets bnr. 59 og skal overleveres i andre kvartal 2018.

Les mer …

Sander Andre – 38,65m Snurper/Snurrevadfartøy for Mirsel AS

Naval Consult har inngått avtale med Larsnes Mek. Verksted om leveranse av design, tegninger og skipstekniske beregninger for et nybygg til rederiet Mirsel AS i Sørvågen. Det 38,65m lange snurper/snurrevadfartøyet skal etter planen overleveres i slutten av 3 kvartal 2017, og blir verftets byggnummer 58. 

Les mer …

MS ARNØYTIND - LJZH

Naval Consult AS har utført i forbindelse med leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av fartøyet. Ombyggingen omfattet m.a. ombygging av aktre lastetanker med lastetrunker fra hoveddekk til shelterdekk. Videre ble det montert nytt CO2 RSW anlegg. Ombyggingen ble utført av Tromsø Skipsverft, og fartøyet er nå satt i drift. Tilbakemeldingene etter ombyggingen har vært gode.

MS SLETTHOLMEN - LAVF

Naval Consult AS har utført leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av fartøyet. Ombyggingen omfattet m.a. 1,5m
forlengelse av akterskip. Fartøyet har blitt ombygget ved Slipen AS, og er nå satt i full drift. Tilbakemeldinger etter ombyggingen er gode, og fartøyet har fått øket farten med opp til 0,5 knop.

MS FANØYVÅG - Overlevering

Nybygget, som er et svært avansert garnfartøy med lengde 27,97m, er nå overlevert til rederiet Fanøyvåg AS i Batalden. Fartøyet er byggnummer 38 fra skipsbyggeriet Stadyard AS på Raudeberg. Fartøyet er så langt det siste i rekken av nybygg der Naval Consult AS har levert design, tegninger og beregninger.

Les mer …

MS FANARAAKEN

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet FJORD1 AS om leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av
fartøyet. Ombyggingen omfatter forlengelse av panoramadekk akterover, nytt dekkshus på panoramadekk, ny trappeforbindelse mellom bildekk og panoramadekk
samt nytt toalett på babord side av bildekk. Ombyggingen blir utført av Stadyard AS på Raudeberg.