Ombygging, MS Olagutt - LLRW

Det er inngått avtale med rederiet Olagutt AS om prosjektering og tegningsleveranse i forbindelse med påtenkt ombygging/forlengelse av forskip. Intensjonen med ombyggingen er et slankere forskip for å oppnå bedre innstrømning og derved redusere motstand, samt forbedre fartøyets sjø-egenskaper.

Ombyggingen vil også inkludere en produksjonslinje av fiskeavfall til ny ensilasjetank i forskipet. Det vil bli montert ny hjelpemotor påhengt nye hydraulikkpumper for drift av snurpe-/snurrevadvinsjer og sidepropellere. Videre skal det monteres ny ankervinsj og oppdatert ankerutrustning på bakkdekk.

Oljevernberedskap

På oppdrag fra NOFO har Naval Consult AS den siste tiden utført stabilitetsberegning for sleping av oljelenser for fartøyene MS Arnøytind og MS Hillersøy.

Les mer …

Ny kontrakt

Naval Consult har signert kontrakt på nybygg!

Les mer …

Nye ombygginger

Les mer …

Nye brønnbåtdesign

Naval Consult utvikler nye brønnbåtdesign

Les mer …

Nytt garn- og linefartøydesign

Naval Consult utvikler nytt kombinert line- og garnfartøy

Les mer …

Naval Consult AS utvikler nytt kystnot fartøy

Naval Consult AS har utviklet en ny generasjon kystnotfartøy.  

Les mer …

Asper Norway AS

Naval Consult AS har i samarbeid med Asper Norway AS utviklet et multifunksjonsfartøy til bruk bl.a. i oppdrettsnæring, miljøberedskap og service av vindmølleinnstallasjoner.

Les mer …