Nybygg MS Fanøyvåg

Nytt garnfartøy under prosjektering for Fanøyvåg AS

Les mer …

Utviklingsprosjekt for «Stampefinner»

Les mer …

MS Årøyfisk ex Neverfjord - LLYH

I juni ble det inngått avtale med rederiet Årøyfisk AS i Alta om prosjektering og utarbeidelse av tegningsunderlag for 3,75m forlengelse midtskips samt ny bulb baug.

Tegningsleveransen er nå avsluttet og ombygging av fartøyet er planlagt oppstartet senere i høst ved et verft i Polen.

MS Sklinnabanken - LJQM

Det er inngått avtale med rederiet Brønnøy Havfiske AS om prosjektering og tegningsleveranse i forbindelse med påbygging av ny bakk. I nytt rom under bakk-dekk skal det monteres ny hjelpemotor med påhengt hydraulikkpumpe for drift av eksisterende sidepropeller forut.

Ombyggingsarbeidet skal utføres av det Stadyard AS på Raudeberg i tidsrommet medio oktober til medio desember d.å.

MS Statthav - LIRC

Det er inngått avtale med rederiet Proa Fiskeriselskap AS om leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med om-sertifisering av dette fiskefartøyet til lasteskip.

MS Ona - LNQG

På oppdrag fra Kystverket har Naval Consult AS utført stabilitetsberegning for slepefartøy i fartsområdet «Liten Kystfart». I forbindelse med klassifisering som slepebåt har rederiet nå fått utført fullskala testing av bollard-pull. Stabilitetsberegningene er nå godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Nybygg MS Havstjerna

Nytt kombinert line- og garnfartøy

Les mer …

MS Villa - LXNW

På oppdrag fra Kystverket har Naval Consult AS utført tegninger og tekniske beregninger i forbindelse med nytt kjettingsaks-arrangement for dette fartøyet. Vegsund Slipp AS skal utføre ombyggingsarbeidet som skal være avsluttet til ferien.