MS Statthav - LIRC

Det er inngått avtale med rederiet Proa Fiskeriselskap AS om leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med om-sertifisering av dette fiskefartøyet til lasteskip.

MS Ona - LNQG

På oppdrag fra Kystverket har Naval Consult AS utført stabilitetsberegning for slepefartøy i fartsområdet «Liten Kystfart». I forbindelse med klassifisering som slepebåt har rederiet nå fått utført fullskala testing av bollard-pull. Stabilitetsberegningene er nå godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Nybygg MS Havstjerna

Nytt kombinert line- og garnfartøy

Les mer …

MS Villa - LXNW

På oppdrag fra Kystverket har Naval Consult AS utført tegninger og tekniske beregninger i forbindelse med nytt kjettingsaks-arrangement for dette fartøyet. Vegsund Slipp AS skal utføre ombyggingsarbeidet som skal være avsluttet til ferien.

Ombygging, MS Olagutt - LLRW

Det er inngått avtale med rederiet Olagutt AS om prosjektering og tegningsleveranse i forbindelse med påtenkt ombygging/forlengelse av forskip. Intensjonen med ombyggingen er et slankere forskip for å oppnå bedre innstrømning og derved redusere motstand, samt forbedre fartøyets sjø-egenskaper.

Ombyggingen vil også inkludere en produksjonslinje av fiskeavfall til ny ensilasjetank i forskipet. Det vil bli montert ny hjelpemotor påhengt nye hydraulikkpumper for drift av snurpe-/snurrevadvinsjer og sidepropellere. Videre skal det monteres ny ankervinsj og oppdatert ankerutrustning på bakkdekk.

Oljevernberedskap

På oppdrag fra NOFO har Naval Consult AS den siste tiden utført stabilitetsberegning for sleping av oljelenser for fartøyene MS Arnøytind og MS Hillersøy.

Les mer …

Ny kontrakt

Naval Consult har signert kontrakt på nybygg!

Les mer …

Nye ombygginger

Les mer …