MS Ymer (ex Gould Dollar) - LNHQ

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Akito Fisk AS leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med ombygging av MS Ymer til snurrevadfartøy. Ombyggingsarbeidet skal utføres ved Johansen Slip & Mek. AS.

Forprosjekt for 48,5m Snurper/Snurrevadfartøy

Naval Consult AS har inngått avtale med et anerkjent rederi på Vestlandet om prosjekt-utvikling og utarbeiding av forprosjekt for et nybygg, en kombinert snurper/snurrevad-fartøy med lengde 48,5m.

Forprosjekt for 39,59m Snurper/Snurrevadfartøy

Naval Consult AS har inngått avtale med et rederi i Nord-Norge om prosjektutvikling og utarbeiding av et forprosjekt for et spennende nybygg. Fartøyet blir en kombinert snurper/snurrevadfartøy med lengde 35,59m / bruttotonnasje 499.

Pressemelding - MS Ocean Star

Naval Consult AS har igjen designet og utviklet et innovativt nybygg. MS Ocean Star vil få samme fasiliteter som langt større fartøy, blir rigget for fiske med autoline og garn, og har sågar fabrikk og platefrysere ombord.

Les mer …

Nybygg MS Fanøyvåg

Nytt garnfartøy under prosjektering for Fanøyvåg AS

Les mer …

Utviklingsprosjekt for «Stampefinner»

Les mer …

MS Årøyfisk ex Neverfjord - LLYH

I juni ble det inngått avtale med rederiet Årøyfisk AS i Alta om prosjektering og utarbeidelse av tegningsunderlag for 3,75m forlengelse midtskips samt ny bulb baug.

Tegningsleveransen er nå avsluttet og ombygging av fartøyet er planlagt oppstartet senere i høst ved et verft i Polen.

MS Sklinnabanken - LJQM

Det er inngått avtale med rederiet Brønnøy Havfiske AS om prosjektering og tegningsleveranse i forbindelse med påbygging av ny bakk. I nytt rom under bakk-dekk skal det monteres ny hjelpemotor med påhengt hydraulikkpumpe for drift av eksisterende sidepropeller forut.

Ombyggingsarbeidet skal utføres av det Stadyard AS på Raudeberg i tidsrommet medio oktober til medio desember d.å.