Pressemelding - MS Ocean Star

Naval Consult AS har igjen designet og utviklet et innovativt nybygg. MS Ocean Star vil få samme fasiliteter som langt større fartøy, blir rigget for fiske med autoline og garn, og har sågar fabrikk og platefrysere ombord.

Les mer …

Nybygg MS Fanøyvåg

Nytt garnfartøy under prosjektering for Fanøyvåg AS

Les mer …

Utviklingsprosjekt for «Stampefinner»

Les mer …

MS Årøyfisk ex Neverfjord - LLYH

I juni ble det inngått avtale med rederiet Årøyfisk AS i Alta om prosjektering og utarbeidelse av tegningsunderlag for 3,75m forlengelse midtskips samt ny bulb baug.

Tegningsleveransen er nå avsluttet og ombygging av fartøyet er planlagt oppstartet senere i høst ved et verft i Polen.

MS Sklinnabanken - LJQM

Det er inngått avtale med rederiet Brønnøy Havfiske AS om prosjektering og tegningsleveranse i forbindelse med påbygging av ny bakk. I nytt rom under bakk-dekk skal det monteres ny hjelpemotor med påhengt hydraulikkpumpe for drift av eksisterende sidepropeller forut.

Ombyggingsarbeidet skal utføres av det Stadyard AS på Raudeberg i tidsrommet medio oktober til medio desember d.å.

MS Statthav - LIRC

Det er inngått avtale med rederiet Proa Fiskeriselskap AS om leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med om-sertifisering av dette fiskefartøyet til lasteskip.

Tegningsassistanse for Skipsteknisk AS

Naval Consult AS har assistert Ålesund-selskapet Skipsteknisk AS i forbindelse med tegningsleveranse for en 92,6m offshorefartøy som er under bygging ved Simek AS.

MS Ona - LNQG

På oppdrag fra Kystverket har Naval Consult AS utført stabilitetsberegning for slepefartøy i fartsområdet «Liten Kystfart». I forbindelse med klassifisering som slepebåt har rederiet nå fått utført fullskala testing av bollard-pull. Stabilitetsberegningene er nå godkjent av Sjøfartsdirektoratet.