MS ARNØYTIND - LJZH

Naval Consult AS har utført i forbindelse med leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av fartøyet. Ombyggingen omfattet m.a. ombygging av aktre lastetanker med lastetrunker fra hoveddekk til shelterdekk. Videre ble det montert nytt CO2 RSW anlegg. Ombyggingen ble utført av Tromsø Skipsverft, og fartøyet er nå satt i drift. Tilbakemeldingene etter ombyggingen har vært gode.

MS SLETTHOLMEN - LAVF

Naval Consult AS har utført leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av fartøyet. Ombyggingen omfattet m.a. 1,5m
forlengelse av akterskip. Fartøyet har blitt ombygget ved Slipen AS, og er nå satt i full drift. Tilbakemeldinger etter ombyggingen er gode, og fartøyet har fått øket farten med opp til 0,5 knop.

MS FANØYVÅG - Overlevering

Nybygget, som er et svært avansert garnfartøy med lengde 27,97m, er nå overlevert til rederiet Fanøyvåg AS i Batalden. Fartøyet er byggnummer 38 fra skipsbyggeriet Stadyard AS på Raudeberg. Fartøyet er så langt det siste i rekken av nybygg der Naval Consult AS har levert design, tegninger og beregninger.

Les mer …

MS FANARAAKEN

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet FJORD1 AS om leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av
fartøyet. Ombyggingen omfatter forlengelse av panoramadekk akterover, nytt dekkshus på panoramadekk, ny trappeforbindelse mellom bildekk og panoramadekk
samt nytt toalett på babord side av bildekk. Ombyggingen blir utført av Stadyard AS på Raudeberg.

MS SOLVÆRSKJÆR - LCJG

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Lurøyveiding AS om leveranse av tegninger og beregninger for montering av slepekrok akter i forbindelse med at fartøyet nå også skal være disponibel for oljevernberedskap.

MS SLETTHOLMEN - LAVF

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Lurøyveiding AS om leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av fartøyet. Ombyggingen omfatter m.a. 1,5m forlengelse av akterskip.

MS ARNØYTIND - LJZH

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Arnøytind AS i forbindelse med leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av fartøyet. Ombyggingen omfatter m.a. ombygging av aktre lastetanker med lastetrunker fra hoveddekk til shelterdekk. Videre skal det monteres nytt CO2 RSW anlegg.

MS Sjøalg – LM-5431

Naval Consult AS har utført leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger for 1,5m forlengelse av akterskip ihht. avtale med rederiet FMC Biopolymer AS. Ombyggings-arbeidet ble utført ved Johansen Slip & Mek. AS. Fartøyet er nå satt i drift, og tilbakemeldinger fra fartøyets fører er svært positive.