MS SOLVÆRSKJÆR - LCJG

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Lurøyveiding AS om leveranse av tegninger og beregninger for montering av slepekrok akter i forbindelse med at fartøyet nå også skal være disponibel for oljevernberedskap.

MS SLETTHOLMEN - LAVF

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Lurøyveiding AS om leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av fartøyet. Ombyggingen omfatter m.a. 1,5m forlengelse av akterskip.

MS ARNØYTIND - LJZH

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Arnøytind AS i forbindelse med leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med en større ombygging av fartøyet. Ombyggingen omfatter m.a. ombygging av aktre lastetanker med lastetrunker fra hoveddekk til shelterdekk. Videre skal det monteres nytt CO2 RSW anlegg.

MS Sjøalg – LM-5431

Naval Consult AS har utført leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger for 1,5m forlengelse av akterskip ihht. avtale med rederiet FMC Biopolymer AS. Ombyggings-arbeidet ble utført ved Johansen Slip & Mek. AS. Fartøyet er nå satt i drift, og tilbakemeldinger fra fartøyets fører er svært positive.

MS Grotle - LGCT, Overlevering og Dåp

Nybygget, som er et svært avansert garn- / autolinefartøy med lengde 20,99m for rederiet Havstjerna AS i Bremanger, er nå fullført og overlevert fra skipsbyggeriet Poltramp Yard i Polen. Dåp av fartøyet ble arrangert i Bremanger 30.06.2014. Fartøyet er de siste i rekken av vellykkede prosjekter fra Naval Consult AS.

Les mer …

Nybygg – 27,97m Garnbåt for Fanøyvåg AS

Rederiet Fanøyvåg AS i Batalden har nå inngått avtale med Stadyard AS på Raudeberg om bygging av ny garnbåt.

Les mer …

MS Suletrål – LK3374

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Suletrål AS på Hardbakke i forbindelse med leveranse av ombyggings-tegninger. Ombyggingsarbeidet skal utføres i fra juli d.å. ved Johansen Slip & Mek. AS.

MS Sjøalg – LM-5431

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet FMC Biopolymer AS i forbindelse med leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger for 1,5m forlengelse. Ombyggingsarbeidet skal utføres ved Johansen Slip & Mek. AS.