MS Sjøalg – LM-5431

Naval Consult AS har utført leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger for 1,5m forlengelse av akterskip ihht. avtale med rederiet FMC Biopolymer AS. Ombyggings-arbeidet ble utført ved Johansen Slip & Mek. AS. Fartøyet er nå satt i drift, og tilbakemeldinger fra fartøyets fører er svært positive.

MS Grotle - LGCT, Overlevering og Dåp

Nybygget, som er et svært avansert garn- / autolinefartøy med lengde 20,99m for rederiet Havstjerna AS i Bremanger, er nå fullført og overlevert fra skipsbyggeriet Poltramp Yard i Polen. Dåp av fartøyet ble arrangert i Bremanger 30.06.2014. Fartøyet er de siste i rekken av vellykkede prosjekter fra Naval Consult AS.

Les mer …

Nybygg – 27,97m Garnbåt for Fanøyvåg AS

Rederiet Fanøyvåg AS i Batalden har nå inngått avtale med Stadyard AS på Raudeberg om bygging av ny garnbåt.

Les mer …

MS Suletrål – LK3374

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Suletrål AS på Hardbakke i forbindelse med leveranse av ombyggings-tegninger. Ombyggingsarbeidet skal utføres i fra juli d.å. ved Johansen Slip & Mek. AS.

MS Sjøalg – LM-5431

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet FMC Biopolymer AS i forbindelse med leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger for 1,5m forlengelse. Ombyggingsarbeidet skal utføres ved Johansen Slip & Mek. AS.

MS Ymer (ex Gould Dollar) - LNHQ

Naval Consult AS har inngått avtale med rederiet Akito Fisk AS leveranse av tegninger og stabilitetsberegninger i forbindelse med ombygging av MS Ymer til snurrevadfartøy. Ombyggingsarbeidet skal utføres ved Johansen Slip & Mek. AS.

Forprosjekt for 48,5m Snurper/Snurrevadfartøy

Naval Consult AS har inngått avtale med et anerkjent rederi på Vestlandet om prosjekt-utvikling og utarbeiding av forprosjekt for et nybygg, en kombinert snurper/snurrevad-fartøy med lengde 48,5m.

Forprosjekt for 39,59m Snurper/Snurrevadfartøy

Naval Consult AS har inngått avtale med et rederi i Nord-Norge om prosjektutvikling og utarbeiding av et forprosjekt for et spennende nybygg. Fartøyet blir en kombinert snurper/snurrevadfartøy med lengde 35,59m / bruttotonnasje 499.