MS Gunnar K – 38,65m Snurper/Snurrevadfartøy for Kristoffersen Fiskebåt AS

GunnarK 2d plan v3

Illustrasjon: Naval Consult AS

Vi er glade for å fortelle at vårt lengre tids nære samarbeid med Kristoffersen Fiskebåt AS har endt ut i bestilling av nybygg. Rederiet har funnet tiden moden for å realisere nye "Gunnar K", og har bestilt dette fra Larsnes Mek Verksted AS.

Naval Consult AS har inngått avtale med Larsnes Mek. Verksted AS om leveranse av design, tegninger og skipstekniske beregninger for en snurper/snurrevadfartøy til rederiet. Nybygget blir verftets bnr. 60 og skal overleveres i Desember 2017.

Nye "Gunnar K" er en videreutvikling av tidligere suksessfartøy fra Naval Consult AS og Larsnes Mek Verksted AS, utformet av Naval Consult AS i tett samarbeid med Kristoffersen Fiskebåt AS og Larsnes Mek. Verksted.  

Fartøyet blir det tiende i en rekke vellykkede kystfiskefartøy som har blitt bygget i samarbeid mellom Larsnes Mek Verksted AS og Naval Consult AS. Flere av disse har blir regnet som referanseskip ved levering.            

Nybygget blir arrangert med seks RSW tanker derav fem arrangert for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Total lastekapasitet er på 420 m³. Videre har fartøyet to notbinger og kombi-vinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 20 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø50mm snurrevadtau. Vakum-anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not. 

Dette nye fartøyet vil fremstå som et av de mest effektive og avanserte fartøy i kystflåten med optimaliserte skroglinjer som vil gi fartøyet svært gode sjøegenskaper og lavt brennolje-forbruk. 

             
   

Hoveddimensjoner

 
Lengde o.a. 38.65 m
Lengde p.p. 32.50 m
Bredde 9.25 m
Dybde i riss hvdk. 3.85 m
Dybde i riss shdk. 6.20 m
Dim. dypgang 5.05 m
Brutto tonnasje 499
Fartsområde Havfiske II-A2
Innredning 4stk 1-mann + 3stk 2-mann
   

 Kapasiteter

 
Lasterom (RSW) 420 m3
Ferskvann 25 m3
Brennolje 75 m3
Smøreolje 3 m3
Spillolje 1 m3
Hydraulikkolje 6 m3
Lensevann 3 m3
Septikk 2 m3
Gråvann 2 m3
Ballast/trimtanker 16 m3