Nordhavet – 38,65m Snurper/Snurrevadfartøy for Arvesen AS

Nordhavet-23 0050Illustrasjon: Naval Consult AS

Naval Consult har inngått avtale med Larsnes Mek. Verksted om leveranse av design, tegninger og skipstekniske beregninger for en snurper/snurrevadfartøy til rederiet Arvesen AS på Engenes. Nybygget blir verftets bnr. 59 og skal overleveres i andre kvartal 2018.

Denne nye generasjonen fiskefartøy som nå er utviklet av Naval Consult i tett samarbeid med Børge Arvesen i rederiet Arvesen, Einar Tore Esaiassen i Maritime Competence og med Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted, er en videre-utvikling av tidligere vellykkede fiskefartøy fra Naval Consult. Nybygget har allerede fått stor respons fra hele kystflåten her i landet, og flere nye fartøyer er allerede under planlegging.

Prosjekteringsarbeidet for dette nybygget ble startet opp i mai 2016. Nybygget vil så bli ferdigstilt av Larsnes Mek. Verksted og overlevert til reder i slutten av andre kvartal 2017.

Nybygget blir arrangert med CO2 RSW anlegg og seks RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Total lastekapasitet er på 420 m³. Videre har fartøyet to notbinger og kombi-vinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø54mm snurrevadtau. Vakum-anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not. 

Dette nye fartøyet vil fremstå som et av de mest effektive og avanserte fartøy i kystflåten med optimaliserte skroglinjer som vil gi fartøyet svært gode sjøegenskaper og lavt brennolje-forbruk. 

Nybygget for Arvesen AS vil bli et søsterskip til nye Sander Andre, med noen endringer av innredning og utrustning i henhold til rederiets ønsker.

 

             
   

Hoveddimensjoner

 
Lengde o.a. 38.65 m
Lengde p.p. 32.50 m
Bredde 9.25 m
Dybde i riss hvdk. 3.85 m
Dybde i riss shdk. 6.20 m
Dim. dypgang 5.05 m
Brutto tonnasje 499
Fartsområde Havfiske II-A2
Innredning 4stk 1-mann + 3stk 2-mann
   

 Kapasiteter

 
Lasterom (RSW) 420 m3
Ferskvann 25 m3
Brennolje 75 m3
Smøreolje 3 m3
Spillolje 1 m3
Hydraulikkolje 6 m3
Lensevann 3 m3
Septikk 2 m3
Gråvann 2 m3
Ballast/trimtanker 16 m3