Sander Andre – 38,65m Snurper/Snurrevadfartøy for Mirsel AS

Sander25 0025Illustrasjon: Naval Consult AS

Naval Consult har inngått avtale med Larsnes Mek. Verksted om leveranse av design, tegninger og skipstekniske beregninger for et nybygg til rederiet Mirsel AS i Sørvågen. Det 38,65m lange snurper/snurrevadfartøyet skal etter planen overleveres i slutten av 3 kvartal 2017, og blir verftets byggnummer 58.

Denne nye generasjon fiskefartøy som nå er utviklet av Naval Consult i tett samarbeid med Kristian Benonisen i rederiet Mirsel, Einar Tore Esaiassen i Maritime Competence og med Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted er en videreutvikling av tidligere vellykkede fiskefartøy fra Naval Consult. Nybygget har allerede fått stor respons fra hele kystflåten her i landet, og nye fartøyer er allerede under planlegging.

Prosjekteringsarbeidet for dette nybygget ble startet opp i april 2016, og skrog-bygging er tenkt oppstartet i løpet av september d.å. Nybygget vil så bli ferdigstilt av Larsnes Mek. Verksted og overlevert til reder i slutten av 3. kvartal 2017.

Nybygget har følgende hoveddimensjoner:
Loa = 38,65m
B = 9,25m
Dshd = 6,20m
Brutto tonnasje = 499

Nybygget blir arrangert med CO2 RSW anlegg og seks RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Total lastekapasitet er på 420 m³. Videre har fartøyet to notbinger og kombi-vinsjer for not og snurrevad.

Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø54mm snurrevadtau. Vakum-anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra snurpenot
og fra snurrevad-not.

Dette nye fartøyet vil fremstå som et av de mest effektive og avanserte fartøy i
kystflåten med optimaliserte skroglinjer som vil gi fartøyet svært gode sjøegenskaper
og lavt brennolje-forbruk.

 

 

 

             
   

Hoveddimensjoner

 
Lengde o.a. 38.65 m
Lengde p.p. 32.50 m
Bredde 9.25 m
Dybde i riss hvdk. 3.85 m
Dybde i riss shdk. 6.20 m
Dim. dypgang 5.05 m
Brutto tonnasje 499
Fartsområde Havfiske II-A2
Innredning 4stk 1-mann + 3stk 2-mann
   

 Kapasiteter

 
Lasterom (RSW) 420 m3
Ferskvann 25 m3
Brennolje 75 m3
Smøreolje 3 m3
Spillolje 1 m3
Hydraulikkolje 6 m3
Lensevann 3 m3
Septikk 2 m3
Gråvann 2 m3
Ballast/trimtanker 16 m3