Naval Consult utvider kapasiteten

Naval Consult har nå etter sommeren hatt utskiftinger i arbeidsstokken. Endringene medfører økt samlet kompetanse og kapasitet til å ta på seg større oppdrag.

Tomasz Wasik fra Gdynia, Polen ble ansatt nå i August, og innehar bred erfaring innen klassetegninger, modellering og produksjonsunderlag.