Elias Johan – 51m Snurper/Snurrevadfartøy for Mirsel AS

NC50 1600Illustrasjon: Naval Consult AS

Rederiet Mirsel legger lista høyt med sitt nyeste fartøy. Naval Consult er i full gang med forprosjekt for et nybygg til rederiet Mirsel AS i Sørvågen, som blir en av norges største kystbåter. Båten blir 51m lang og 13m bred.