Ny 90fot snurrevad/tråler for Granli Fiskeri AS

Slettenberg2018
Illustrasjon: Naval Consult AS

Naval Consult har inngått avtale med Granli Fiskeri AS om nybygg. Båten som skal erstatte MS Slettenberg, blir rigget for snurrevad og trål, og får også lettere utrustning for snurpenot. Fartøyet bygges hos Safe i Gdansk og er planlagt overlevert høsten 2020.

Fartøyet blir innovativt både i rigging og fangstbehandling, og er resultat av et tett samarbeid med reder. Fangsten skal behandles i en effektiv fabrikk og fryses ombord, for å sikre høyere kvalitet og bedre priser.