Gunnar K overlevert og døpt

GunnarK 3 crop
Foto: Frode Adolfsen

Over 400 møtte frem på havna i Myre for å få med seg dåpen av nybygget Gunnar K:

Vesterålens avis; "Dette er det ypperste"

Nye "Gunnar K" er en videreutvikling av tidligere suksessfartøy fra Naval Consult AS og Larsnes Mek Verksted AS, utformet av Naval Consult AS i tett samarbeid med Kristoffersen Fiskebåt AS og Larsnes Mek. Verksted.  

Fartøyet blir det tiende i en rekke vellykkede kystfiskefartøy som har blitt bygget i samarbeid mellom Larsnes Mek Verksted AS og Naval Consult AS. Flere av disse har blir regnet som referanseskip ved levering.            

Nybygget blir arrangert med seks RSW tanker derav fem arrangert for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Total lastekapasitet er på 420 m³. Videre har fartøyet to notbinger og kombi-vinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 20 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø50mm snurrevadtau. Vakum-anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not. 

Dette nye fartøyet vil fremstå som et av de mest effektive og avanserte fartøy i kystflåten med optimaliserte skroglinjer som vil gi fartøyet svært gode sjøegenskaper og lavt brennolje-forbruk. 

Vi gratulerer og ønsker reder lykke til med det nye praktfartøyet!

             
   

Hoveddimensjoner

 
Lengde o.a. 38.65 m
Lengde p.p. 32.50 m
Bredde 9.25 m
Dybde i riss hvdk. 3.85 m
Dybde i riss shdk. 6.20 m
Dim. dypgang 5.05 m
Brutto tonnasje 499
Fartsområde Havfiske II-A2
Innredning 4stk 1-mann + 3stk 2-mann
   

 Kapasiteter

 
Lasterom (RSW) 420 m3
Ferskvann 25 m3
Brennolje 75 m3
Smøreolje 3 m3
Spillolje 1 m3
Hydraulikkolje 6 m3
Lensevann 3 m3
Septikk 2 m3
Gråvann 2 m3
Ballast/trimtanker 16 m3