Naval Consult AS slutter seg til Måløy Maritime Group

2016 12 21 121450

Illustrasjon: MMG

Naval Consult har valgt å fra og med 1.Januar 2017 slutte seg til Måløy Maritime Group.

Måløy Maritime Group er ei gruppe lokale aktører i maritime næringer som samarbeider om markedsføring av Måløy som felles varemerke, spesielt retta mot internasjonale kunder.

Målet er å bidra til å styrke det lokale næringslivet, og å gjere Naval Consult meir synlig i markedet.