MS GROTLE

20,99m garn/linefartøy

Grotle 1024 v2

Foto: nn

 

Info om fartøyet

Fartøyet et særdeles effektivt fartøyet tilpasset kvotegrunnlaget til rederiet. Tilbakemeldingene fra rederi er at fartøyet på alle måter oppfyller forventningane, og at rederiet har fått et glimrande redskap til å levere fisk av beste kvalitet. 

Byggeår: 2014

Rederi: Havstjerna AS

 

Byggeverft: Poltramp Sp. z.o.o.

 

 

Hoveddimensjoner

 
Lengde o.a.
20,990 m
Lengde p.p.
18,500 m
Bredde
8,500 m
Dybde i riss hvdk.
4.100 m
Dybde i riss shdk.
6.425 m
Freez Cargo Hold
170m3 
Innredning
5 x 2m
Fartssertifikat
Havfiske I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere bilder