Referanseliste, Naval Consult AS

Oppdatert 31.05.2016

Navn Byggår Type Lengde Bredde Dødvekt Bilde
MS FANØYVÅG 2016 Kystfiskefartøy garn 27,97m 8,50m   IMG 32511 1021x580
MS GROTLE 2014 Kystfiskefartøy line/garn 20,99m 8,50m   Grotle 1024 v2
MS BERNT OSKAR 2010 Kystfiskefartøy 36,50m 9,25m 495BRT BerntOskar_1024
MS BJØRG PAULINE 2010 Brønnbåt 69,90m 15,00m 2189BRT Bjorg_Pauline-cr
MS RO FJORD 2009 Brønnbåt 72,16m 15,00m 2310BRT Ro_Fjord-crop_cr
MS SOLVÆRSKJÆR 2010 Kystfiskefartøy/Snurper 34,99m 9,25m 489BRT Solvrskjr-cr
MS RO MASTER 2009 Brønnbåt 71,93m 15,00m 2241BRT RoMaster-stb-cr
MS SLETTHOLMEN 2008 Kystfiskefartøy/Snurper 33,99m 9,25m 466BRT slettholmen
MS HEPSØHAV

 2008/

Forl. i
2011

Kystfiskefartøy/Snurper 27,49m 9,25m 391BRT hepshavforlenget
MS TRINTO 2007

Kystfiskefartøy/Snurper

27,43m 9,50m   Trinto-cr
MS HOVDEN VIKING

2006/

Forl. i
2008

Kystfiskefartøy/Snurper 37,50m 9,25m 495BRT Hovden-forlengd-CR
MS SJØGLANS

2006/

Forl. i
2008

Kystfiskefartøy/Snurper 37,50m 9,25m 495BRT Sjglans-forlengd-cr
MS WILLASSEN 2004 Kystfiskefartøy/Snurper 27,49m 8,00m 278BRT Willassen
MS SILDASKJÆR 2004 Kystfiskefartøy/Snurper 27,49m 8,50m   Sildaskjr-cr
MS HILLERSØY 2003 Kystfiskefartøy/Snurper 26,33m 7,68m 169BRT Hillersy-cr

MS VESTERVON

EX. BØEN JR.

2002/

Forl. i
2010

Kystfiskefartøy/Snurper 36,90m 8,50m 424BRT Vestervon-forlengd
MS OLAGUTT

2001/

Forl. i
2009

Kystfiskefartøy/Snurper 30,40m 8,50m -BRT Olagutt-forlengt
MS NORDSILD 2001 Kystfiskefartøy/Snurper 27,49m 8,50m   Nordsild
MS ARNØYTIND

2000/

Forl. i
2008

Kystfiskefartøy/Snurper 38,15m 8,50m  

 Arnytind-2

MS SKLINNABANKEN 1999

Kystfiskefartøy/Snurper

27,33m

8,50m 317BRT

 Sklinnabanken

MS SULEHAV

1999/

Forl. i
2008

Kystfiskefartøy/Snurper 33,33m 7,50m  

 Sulehav-2